Disclaimer

Website

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootste zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet juist zijn. Zo-Anders Europe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van informatie die op deze site staat.

SkyBell is een geregistreerde merknaam en in eigendom van SkyBell Technologies Inc.. Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Zo-Anders Europe heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

E-mail

Alle door Zo-Anders Europe verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door Zo-Anders Europe, verzoeken wij u vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen.

Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen.

Zo-Anders Europe is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.